top of page

Nostoapuvälineiden tarkastus

nostovaline3.JPG

Tiesithän että nostoapuvälineet pitää tarkastaa vähintään vuoden välein, Valtioneuvoston asetuksen 403/2008 mukaisesti. Työnantaja on vastuussa siitä, että nostotöissä käytettävät nostoapuvälineet tarkastetaan asianmukaisesti ja ne täyttävät voimassa olevat määräykset.

Nostoapuvälineitä ovat esim.
 • nostotekstiilit; silmukkavyöt ja päällysteraksit

 • nostoketjuyhdistelmät

 • erilaiset tarraimet

 • ketju- ja vaijeritaljat

 • sähkönostimet alle 1000kg

 • irtaimet nostoapuvälineet kuten sakkelit ja nostokorvakkeet

Tarkastuksen ja huoltotoiminnan edut asiakkaalle:
 • tuotteet tarkastetaan ja huolletaan aina kokeneen ammattilaisen toimesta

 • vuositarkastuksella varmistetaan tuotteiden lainmukaisuus, turvallisuus sekä pitkä käyttöikä

 • ajantasaiset pöytäkirjat ja vuositarkastusmerkinnät

 • otamme yhteyttä asiakkaaseen kun seuraava tarkastus on ajankohtainen

Tulemme tarkastamaan nostoapuvälineet asiakkaan haluamaan paikkaan, jotta käyttökatkos olisi mahdollisimman lyhyt.

Nostatko sinä turvallisesti?

Työturvallisuus on yksi tärkeimpiä asioita puhuttaessa nostoapuvälineistä. Työturvallisuus on myös osa laitteiden käytettävyyttä ja tuottavuutta.

Erilaiset nostotyöt aiheuttavat erittäin paljon työtapaturmia. Sitä varten on tärkeä suunnitella nostotyöt huolella: Ovatko nostoapuvälineet asianmukaisia ja varmasti käyttökuntoisia ja lakisääteiset vuositarkastukset läpikäyty.

Keravan Agentuuri Oy:llä on vuosien kokemus nostoapuvälineiden määräaikaistarkastuksista ja huolloista ja Inscpectan sertifiointi vuodesta 2007. Tarkastuksia varten meillä on mittausvälineet ja koekuormituslaitteet. Itse tarkastus suoritetaan asiakkaan omissa tiloissa. Tarkastetuista laitteista asiakas saa tarkastusraportin ja tarkastetut laitteet merkitään tarkastusmerkinnällä ja – värillä. Raporttiin kirjataan yksilöidyn nostoapuvälineen tyyppi, nostokyky, tarkastuspäivämäärä, tehdyt korjaustoimenpiteet ja muut tarpeelliset tiedot.

1.1.2009 astui voimaan uusi käyttöasetus 403/2008 työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta. Suurimmat muutokset nostoapuvälineiden kohdalla on se, että päätöksen mukaan kiinnitetään huomiota siihen, että työväline on säännöllisellä huollolla ja kunnossapidolla pidettävä turvallisena sen käyttöiän ajan. Työnantajan on seurattava työvälineen toimintakuntoa tarkastuksilla, testauksilla ja muilla sopivilla keinoilla.

Nostoapuvälineiden tarkastus sisältää:

 1. Apuvälineiden kirjaaminen

  • tekokuituraksit

  • kettinkiraksit

  • tarraimet

  • teräsköysiraksit

  • ketju- ja vaijeritaljat

  • vinssit

 2. Silmämääräinen perusteellinen tarkastus

 3. Kulumien mittaus

 4. Korjaukset ja osien vaihdot

 5. Koekuormitus (koskee lähinnä taljoja)

 6. Muutosten ja korjausten kirjaaminen ja dokumentointi

 7. Nostoapuvälineiden vuosimerkintä

Suurimmat asiakkaamme ovat Etelä-Suomesta, mutta liikuteltavan kalustomme ansiosta tulemme mihin vain.

bottom of page