top of page

Työkoneiden auditointi

auditointi2.JPG

Suoritamme työmaakoneiden kuten kaivinkoneiden, pyöräkuormaajien sekä dumppereiden turvallisuusauditointeja InstaAudit-ohjelmaa käyttäen. Auditointi korvaa / täydentää normaalia koneen työmaatarkastusta.

Meidän työkoneauditoinnissa kiinnitämme huomiota sekä koneen soveltuvuuteen kyseiseen työhön että koneen turvallisuuteen. Varmistamme myös irtaimien polttoainesäiliöiden kunnon ja turvallisuuden. Kuljettajan pätevyys arvioidaan myös tarkistamalla turvallisuuskorttien voimassaolot.

InstaAudit-Ohjelmiston avulla tarkastaminen tapahtuu paperittomana verkossa ja näin ollen raportointi on nopeaa ja tehokasta.


Turvallisuus on meidän yhteinen asia!

Soita ja pyydä tarjous!

bottom of page