top of page

Työturvallisuusmittaukset

työolosuhdemittaukset1.jpg

Teemme rakennustyömailla ja teollisuudessa vaaditut työturvallisuusmittaukset ja -tarkastukset sopimuksen mukaan. Toimitamme erittäin helppokäyttöiset raportit sähköisesti.

Työturvallisuusmittaukset kertovat työpaikan työoloista ja turvallisuusjohtamisesta. Toistuvilla mittauksilla voidaan seurata, kuinka työturvallisuus on kehittynyt ja missä asioissa on vielä parannettavaa. Rakennustyömaan turvallisuus on laissa määrätty mitattavaksi viikoittain (TR-mittaus), mutta mittareiden käyttö tukee minkä tahansa työpaikan omaa työsuojelutoimintaa.

Työturvallisuusmittaukset kannattaa teettää ulkopuolisella toimijalla, jotta tulokset ovat objektiivisia ja siten luotettavia. Ota yhteyttä Keravan Agentuurin ammattilaisiin! Teemme tarkastukset, raportit ja seurannan Uudenmaan alueella.

TR-mittaus

TR-mittari mittaa rakennustyömaan työturvallisuuden tasoa. Kyseessä on työturvallisuuslain määräämä viikoittainen työpaikkatarkastus. TR-mittaus tehdään ilmoittamatta, jotta rakennustyömaan turvallisuudesta saadaan mahdollisimman autenttinen kuva.

TR-mittari on kaikkialla samanlainen ja sisältää 7 havaintokohtaa. Havaintoja tulee yhteensä yli 100, ja ne arvioidaan sen mukaan, ovatko kohteet kunnossa vai eivät. Tarkastuskohteet voivat olla esimerkiksi sähkötyökaluja, kulkusiltoja, tikkaita, valaistusta ja putoamissuojauksia. Tästä määräytyvä indeksi kertoo työturvallisuuden kokonaistilanteen. Jos indeksiluku on yli 75 prosenttia, turvallisuus on riittävällä tasolla.

MVR-mittaus

Työturvallisuusmittaukset voidaan suorittaa myös MVR-mittarilla, joka toimii samalla tavalla kuin TR-mittaus, mutta arviointi kohdistuu maa- ja vesirakennustyömaiden turvallisuustason arviointiin. MVR-mittari sisältää 5 havaintokohtaa, jotka sisältävät kukin useita havaintoja, ja ne käydään tarkastuksessa läpi.

Tarkastuksessa katsotaan esimerkiksi työskentelyyn, koneenkäyttöön, varastointiin, työmaasuojauksiin, varoalueisiin ja väliaikaisiin kulkuväyliin liittyviä asioita. MVR-mittaus tulee tehdä viikottain, koska työturvallisuuslaki niin vaatii.

Elmeri+

Elmeri+ on yksi menetelmä toteuttaa työturvallisuusmittaukset. Se mittaa työympäristön ja työntekijöiden työtapojen turvallisuutta teollisuuden aloilla. Siinä missä TR-mittaus ja MVR-mittaus pyrkivät mittaamaan kohteita, Elmeri+ mittaa kohteen lisäksi työtapoja ja työoloja. Tarkastelun kohteena on 14 havaintokohdetta, muun muassa kone- ja laiteturvallisuus, liikkumisturva, yleinen siisteys, kulkuväylät, melu, valaistus, lämpö ja käsiteltävät aineet.

5S-malli

5S-malli on työpaikkakierros, jolla kartoitetaan työturvallisuuden tasoa esimerkiksi tuotantolaitoksessa. Muut mittarit kertovat, mitkä asiat ovat kunnossa ja mitkä eivät, mutta 5S kertoo tarkemmin, miksi tietyt asiat eivät ole kunnossa. 5s on hyvä alkuraportti työnjohdolle, sillä siitä nähdään, mikä työturvallisuudessa on vikana ja mitä pitää korjata. Sen jälkeen muutoksia ja kehitystä voidaan seurata Elmeri+- ja TR-mittarin avulla. 5S-malli luo hyvän perustan työsuojelulle.

Työturvallisuus-

mittaukset Keravan

Agentuurilta

Tulemme tekemään työturvallisuusmittaukset sopimuksen mukaan, ja toimitamme selkeät raportit tuloksista sähköisesti (Insta-Audit). Rakennustyömaan turvallisuus ja työsuojelu ovat meille erittäin tärkeitä asioita, ja haluamme omalta osaltamme vaikuttaa siihen, että työskentely on kaikille osapuolille turvallista. Soita ja pyydä tarjous 0400 612 393!

bottom of page